Advertisement

10 Bijzondere consultsituaties

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen een aantal situaties aan de orde waarbij de stappen in het consult zoals het in de voorgaande hoofdstukken is beschreven niet vanzelfsprekend verlopen. Deze situaties zijn voorbeelden van wat in hoofdstuk 15 onder ‘contactuele complexiteit’ en ‘situatieve complexiteit’ wordt beschreven.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations