Advertisement

9 Vervolgconsulten

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

Samenvatting

Wanneer de zeven fasen van het consult tijdens een of enkele bijeenkomsten zijn doorlopen, bestaat de mogelijkheid dat daarmee het consult beëindigd is. In veel gevallen zal het echter voorkomen dat er nog een vervolg is.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij, Houten 2009

Authors and Affiliations

  • E.P. Veening
  • R.O.B. Gans
  • J.B.M. Kuks

There are no affiliations available

Personalised recommendations