Spanning en onveiligheid: de gevolgen voor de ontwikkeling van het kind

  • Anne Maaskant
  • Anouk Reinders

Abstract

Ieder kind heeft opvoeding nodig om later als volwassene goed te kunnen meedraaien in de samenleving. Voorwaarde om een kind op te kunnen voeden is dat de ouder een band heeft met het kind. Het kind zal het dan goed willen doen voor de ouder en naar de ouder luisteren. Om een goede band met het kind te krijgen is het belangrijk om als ouder het kind te steunen en het kind de liefde en sturing te geven die het nodig heeft. Ieder kind heeft weer een andere aanpak nodig en de ouder moet dat aanvoelen en zijn gedrag erop afstemmen. De ouder moet voorspelbaar en betrouwbaar zijn. De band die daardoor ontstaat, wordt ook wel gehechtheid genoemd.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Anne Maaskant
  • Anouk Reinders

There are no affiliations available

Personalised recommendations