Advertisement

Pedagogische kwaliteiten van voorzieningen voor residentiële jeugdzorg

 • Annemiek Harder
 • Margrite Kalverboer
 • Erik Knorth
 • Tjalling Zandberg

Abstract

Onder de jeugdigen die worden opgenomen in residentiële hulpvormen is de afgelopen decennia het aantal kinderen en jongeren met ernstige problematiek relatief toegenomen. Zowel in Nederland als in Europa is er sprake van een grotere complexiteit en een langere duur van de aanwezige problematiek (Colton & Hellinckx, 1994). Met behulp van residentiële zorgprogramma's wordt geprobeerd om de ernstige gedrags- en opvoedingsproblemen bij deze groep te verminderen en de kwaliteit van bestaan van de jeugdigen te vergroten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Anglin, J.P. (2002). Pain, normality and the struggle for congruence: Reinterpreting residential care for children and youth. Binghamton, NY: Haworth Press.Google Scholar
 2. Barrett, P.M., & Ollendick, T.H. (red.). (2005). Handbook of interventions that work with children and adolescents: Prevention and treatment. Chicester: John Wiley and Sons Ltd.Google Scholar
 3. Bates, B.C., English, D.J., & Kouidou-Giles, S. (1997). Residential treatment and its alternatives: A review of the literature. Child and Youth Care Forum, 26, 7–51.CrossRefGoogle Scholar
 4. Berg, G. van der (2000). On describing the residential care process: Social interactions between care workers and children according to the SASB model. Amsterdam: University of Amsterdam. Proefschrift.Google Scholar
 5. Berg, M. van den, Knorth, E.J., & Noom, M.J. (2004). Omkapseling van jeugdigen. Besloten opvang en begeleiding voor jeugdigen met sterk antisociaal en oppositioneel gedrag? Antwerpen/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 6. Berridge, D., & Brodie, I. (1998). Children's homes revisited. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 7. Boendermaker, L. (1998). Eind goed, al goed? De leefsituatie van jeugdigen een jaar na vertrek uit een justitiële behandelinrichting. Den Haag:WODC.Google Scholar
 8. Boendermaker, L., Harder, A.T., Speetjens, P., Pijll, M. van der, Bartelink, C., Everdingen, J. van et al. (2007). Programmeringsstudie Jeugdzorg. Rapport en Bijlagen. Utrecht/Groningen: Nederlands Jeugdinstituut (NJi)/Rijksuniversiteit Groningen (RuG). (Studie in opdracht van ZonMw)Google Scholar
 9. Boendermaker, L., Veldt, M.C. van der, & Booy, Y. (2003). Nederlandse studies naar de effecten van jeugdzorg. Utrecht: nizw Uitgeverij.Google Scholar
 10. Brown, E., Bullock, R., Hobson, C., & Little, M. (1998). Making residential care work: Structure and culture in children's homes. Aldershot: Ashgate.Google Scholar
 11. Carr, A. (2000). What works with children and Adolescents? A critical review of psychological interventions with children, adolescents and their families. London: Routledge.Google Scholar
 12. Colson, D.B, Cornsweet, C., Murphy, T., O'Malley, F., Hyland, P.S., MaParland, M. et al. (1991). Perceived treatment difficulty and therapeutic alliance on an adolescent psychiatric hospital unit. American Journal of Orthopsychiatry, 61, 221–229.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 13. Colton, M.J., & Hellinckx, W. (1994). Residential and foster care in the European community: Current trends in policy and practice. British Journal of Social Work, 24, 559–576.Google Scholar
 14. Colton, M.J., Hellinckx, W., Bruel, B. van den, & Williams, M. (1994). Assessing quality in residential child care. Social Work and Social Sciences Review, 5, 219–235.Google Scholar
 15. Curry, J.F. (1991). Outcome research on residential treatment: Implications and suggested directions. American Journal of Orthopsychiatry, 61, 348–357.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 16. Curtis, P.A., Alexander, G., & Lunghofer, L.A. (2001). A literature review comparing the outcomes of residential group care and therapeutic foster care. Child and Adolescent Social Work Journal, 18, 377–392.CrossRefGoogle Scholar
 17. Dixon, J., & Stein, M. (2005). Leaving care: Throughcare and aftercare in Scotland. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 18. Fonagy, P., Target, M., Cottrel, D., Phillips, J., & Kurtz, Z. (2002). What works for whom? A critical review of treatments for children and adolescents. New York/London: The Guilford Press.Google Scholar
 19. Fox, A., Khan, L., Briggs, D., Rees-Jones, N., Thompson, Z., & Owens, J. (2005). Throughcare and aftercare: Approaches and promising service delivery for clients released from prison or leaving residential rehabilitation. London: Research Development and Statistics Directorate, Home Office Online Report 01/05. Geraadpleegd op 8 juni 2006, via www.homeoffice.-gov.uk/rds/pdfs05/rdsolr0105.pdf .
 20. Frensch, K.M., & Cameron, G. (2002). Treatment of choice or a last resort? A review of residential mental health placements for children and youth. Child and Youth Care Forum, 31, 307–339.CrossRefGoogle Scholar
 21. Gallagher, B., Brannan, C., Jones, R., & Westwood, S. (2004). Good practice in the education of children in residential care. British Journal of Social work, 34, 1133–1160.CrossRefGoogle Scholar
 22. Geurts, E.M.W., Knorth, E.J., & Noom, M.J. (2007). Contextual, family-focused residential child and youth care: Preliminary findings from a program evaluation study. Relational Child and Youth Care Practice, 20(4), 46–58.Google Scholar
 23. Glisson, C. (2002). The organizational context of children's mental health services. Clinical Child and Family Psychology Review, 5(4), 233–253.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 24. Glisson, C., & Hemmelgarn, A. (1998). The effects of organizational climate and interorganizational coordination on the quality and outcomes of children's service systems. Child Abuse and Neglect, 22, 401–422.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 25. Harder, A.T., & Knorth, E.J. (2007). Kleine groepen voor grote problemen. Jeugd en Co Kennis, 1(3), 22–29.Google Scholar
 26. Harder, A.T., Knorth, E.J., & Zandberg, T. (2006). Residentiële jeugdzorg in beeld. Amsterdam: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 27. Hellinckx, W., & Bruel, B. van den (1995). Evaluating quality in residential care. In M.J. Colton, W. Hellinckx, P. Ghesquière & M. Williams (red.), The art and science of child care (pp. 131–152). Aldershot: Ashgate.Google Scholar
 28. Hubble, M.A., Duncan B.L., & Miller, S.D. (1999). The heart and soul of change: What works in therapy. Washington, DC: American Psychological Association.CrossRefGoogle Scholar
 29. Jumelet, H. (1996). Groepsleiders over hun werk: Resultaten van onderzoek naar ervaren (on)macht. In Y. Clarijs & H. Jumelet (red.), Macht en onmacht in het werk van groepsleiders (pp. 127–136). Utrecht: NIZW Uitgeverij.Google Scholar
 30. Knorth, E.J. (2003). De pedagogisch medewerker in de leefgroep. Tijdschrift voor Sociaal-Pedagogische Hulpverlening, 51, 4–7.Google Scholar
 31. Knorth, E.J., & Eldering, L. (1997). Residentiële zorg voor allochtone jongeren: Aantallen, problematiek, plaatsing en hulpverlening. Kind en Adolescent, 18, 58–72.Google Scholar
 32. Knorth, E.J., Harder, A.T., Zandberg, T., & Kendrick, A.J. (2008). Under one roof: A review and selective meta-analysis on the outcomes of residential child and youth care. Children and Youth Services Review, 30(2), 123–140.CrossRefGoogle Scholar
 33. Knorth, E.J., Knot-Dickscheit, J., & Strijker, J. (2008). Netherlands. In M. Stein & E.R. Munro (red.), Young people's transitions from care to adulthood: International research and practice. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 34. Kromhout, M. (2002). Marokkaanse jongeren in de residentiële hulpverlening. Amsterdam: Uitgeverij SWP. Proefschrift Universiteit Leiden.Google Scholar
 35. Laan, P.H. van der (2004). Over straffen, effectiviteit en erkenning: De wetenschappelijke onderbouwing van preventie en strafrechtelijke interventies. Justitiële Verkenningen, 5, 31–48.Google Scholar
 36. Libby, A.M., Coen, A.S., Price, D.A., Silverman, K., & Orton, H.D. (2005). Inside the Black Box: What constitutes a day in a residential treatment centre? International Journal of Social Welfare, 14, 176–183.CrossRefGoogle Scholar
 37. Lyman, R.D., & Campbell, N.R. (1996). Treating children and adolescents in residential and inpatient settings. Thousand Oaks: Sage.Google Scholar
 38. Madge, N. (1994). Children and residential care in Europe. London: National Children's Bureau.Google Scholar
 39. McAuley, C., Pecora, P.J., & Rose, W. (red.). (2006). Enhancing the well-being of children and families through effective interventions: International evidence for practice. London/Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
 40. Metselaar, J., Knorth, E.J., & Bergh, P.M. van den (2007). Needs-led and family-centered child and youth care: Theoretical considerations and evaluation in practice. Relational Child and Youth Care Practice, 19(2), 38–46.Google Scholar
 41. Moses, T. (2000). Attachment theory and residential treatment: A study of staff-client relationships. American Journal of Orthopsychiatry, 70, 474–490.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 42. Ploeg, J.D. van der (1990). Residentiële hulpverlening: Jeugdigen, doelstellingen, methoden en kwaliteit. In E.J. Knorth & M. Smit (red.), Residentiële jeugdhulpverlening: mogelijkheden voor planmatig werken (pp. 29–39). Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 43. Ploeg, J.D. van der, & Scholte, E.M. (2003). Effecten van behandelingsprogramma's voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen in residentiële settings. Amsterdam: NIPPO.Google Scholar
 44. Raadsen, M., & Knorth, E.J. (2000). Methodiekvernieuwing in de jeugdhulpverlening. De invoering van het taakvaardigheidsmodel in een residentiële behandelgroep. Utrecht: Uitgeverij SWP.Google Scholar
 45. Ruyter, P.A. de (1983). Inrichtingsopvoeding: Nee. Residentiële hulpverlening: Ja, mits. In J. van Weelden, R. de Groot & H. Menkveld (red.), Onvoltooid of onbegonnen? Hulpvragende kinderen I: Antropologisch uitgangspunten (pp. 151–166). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 46. Scherrer, J.L. (1994). A meta-analysis of the effectiveness of residential treatment programs for children and adolescents. Chicago: University of Illinois. Proefschrift.Google Scholar
 47. Sinclair, I., & Gibbs, I. (1998). Children's homes: A study in diversity. Chichester: John Wiley and Sons.Google Scholar
 48. Veerman, J.J. (1982). Beëindiging van residentiële hulp. In J.E. Rink (red.), Ontwikkelingen in de residentiële hulpverlening (pp. 184–198). Groningen: Wolters-Noordhoff.Google Scholar
 49. Weijenberg, J., & Rasenberg, T. (1998). Effectieve thuishulp door tijdelijke internaatsplaatsing: Onderzoek naar kwaliteitsbeleving bij ouders. Nederlands Tijdschrift voor Jeugdzorg, 2(6), 24–32.Google Scholar
 50. Wels, P.M.A., & Robbroeckx, L.M.H. (1993). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 32, 109–127.Google Scholar
 51. Wels, P.M.A., & Robbroeckx, L.M.H. (1994). Gezinsbelasting van ouders van residentieel opgenomen kinderen vergeleken met die van ambulant behandelde gezinnen II. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 33, 63–75.Google Scholar
 52. Wigboldus, M. (2002). Opvoedend handelen in een justitiële jeugdinrichting: Systematisering van het behandelaanbod binnen Rentray. Leuven/Apeldoorn: Garant. Proefschrift Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 53. Yperen, T.A. van (2001). Antisociaal gedrag en jeugddelinquentie: Valt er wat te keren? Kind en Adolescent, 22, 326–341.CrossRefGoogle Scholar
 54. Yperen, T.A. van (2004). Praktijkontwikkeling, onderzoek en beleid: Instrumenten voor een effectievere jeugdzorg. Kind en Adolescent, 25, 4–17.Google Scholar
 55. Zandberg, T. (1994). Onderzoek: Een voorwaarde voor methodiekontwikkeling. In T. Zandberg, P. van den Bogaart, K. Mesman Schultz, R. van Wijck, G. Nijhuis & P. Groen (red.), Methodiekontwikkeling en onderzoek (pp. 7–12). Utrecht: Uitgeverij SWP.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Annemiek Harder
 • Margrite Kalverboer
 • Erik Knorth
 • Tjalling Zandberg

There are no affiliations available

Personalised recommendations