Advertisement

Alleen in de klas

De sociale positie van leerlingen met beperkingen en/of gedragsproblemen in het onderwijs
 • Sip Jan Pijl
 • Marloes Koster

Abstract

Van scholen verwachten we dat ze kinderen leren lezen, spellen, schrijven en rekenen. Deze en veel andere vaardigheden en kennis zijn opgenomen in curricula, lesplannen en leerboeken en ze spelen een centrale rol in verschillende vormen van toetsing en examinering. Maar er zijn ook onderwijsresultaten die niet of nauwelijks beschreven zijn in curricula, lesplannen en leerboeken en die niet betrokken worden bij enigerlei toetsing. Dat betekent echter niet dat die resultaten niet belangrijk zijn voor de ontwikkeling van kinderen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Literatuur

 1. Achenbach, T.M. (1991). Manual of the Teacher's Report Form and 1991 profile. Burlington, VT: University of Vermont, Department of Psychiatry.Google Scholar
 2. Asher, S.R., & Coie, J.D. (1990). Peer rejection in childhood. Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 3. Asher, S.R., Parkhurst, J.T., Hymel, S., & Williams, G.A. (1990). Peer rejection and loneliness in childhood. In S.R. Asher & J.D. Coie (red.), Peer rejection in childhood (pp. 253–273). Cambridge: Cambridge University Press.Google Scholar
 4. Boer, K. den (1990). Special education in the Netherlands. European Journal of Special Needs Education, 5(2), 136–149.CrossRefGoogle Scholar
 5. Borgatti, S.P., Everett, M.G., & Freeman, L.C. (1999). UCINET for Windows [computer software]. Natick: Analytic Technologies.Google Scholar
 6. Cillessen, A.H.N., & Brink, P.W.N. ten (1991). Vaststelling van relaties met leeftijdgenoten. Pedagogische studiën, 68, 1–14.Google Scholar
 7. Cullinan, D., Sabornie E.J., & Crossland, C.L. (1992). Social mainstreaming of mildly handicapped students. The Elementary School Journal, 92(3), 339–351.CrossRefGoogle Scholar
 8. European Agency (2005). Special needs education within the educational system. Geraadpleegd op 21 augustus 2007, via www.european-agency.org/nat_ovs/germany/4.html.
 9. Festinger, L. (1954). A theory of social comparison processes. Human Relations, 7, 117–148.CrossRefGoogle Scholar
 10. Frostad, P., & Pijl, S.J. (2007). Does being friendly help in making friends? The relation between the social position and social skills of pupils with special needs in mainstream education. European Journal of Special Needs Education, 22(1), 15–30.CrossRefGoogle Scholar
 11. Gresham, F.M., & Elliott, S.N. (1990). Social Skills Rating System. Circle Pines: American Guidance Service.Google Scholar
 12. Hartup, W.W. (1989). Social relationships and their developmental significance. American Psychologist, 44, 120–126.CrossRefGoogle Scholar
 13. Koster, M., Houten, E.J. van, Nakken, H., & Pijl, S.J. (2004). Integratie onder het Rugzakbeleid. De eerste ervaringen met leerlinggebonden financiering in het regulier basisonderwijs. Groningen: GION.Google Scholar
 14. Koster, M., Pijl, S.J., Houten, E. van, & Nakken, H. (2007). The social position and development of pupils with a pupil-bound budget in regular Dutch primary schools. European Journal of Special Needs Education, 22(1), 31–46.CrossRefGoogle Scholar
 15. Levitt, M.J., Guacci-Franco, N., & Levitt, J.L. (1993). Convoys of social support in childhood and early adolescence: Structure and function. Developmental psychology, 29, 811–818.CrossRefGoogle Scholar
 16. Lubbers, M.J. (2004). The social fabric of the classroom, peer relations in secondary education. Groningen: University of Groningen.Google Scholar
 17. Male, D.B. (2007). Friendships and peer relationships. In L. Florian (red.), The SAGE Handbook of Special Education (pp. 460–471). London: Sage.Google Scholar
 18. Mand, J. (2007). Social position of special needs pupils in the classroom – a comparison between German special schools for pupils with learning difficulties and integrated primary school classes. European Journal of Special Needs Education, 22 (1), 7–14.CrossRefGoogle Scholar
 19. Meijer, C.J.W. (1994). The Netherlands. In C.J.W. Meijer, S.J. Pijl & S. Hegarty, New perspectives in special education. A six-country study of integration (pp. 95–112). London, NY: Routledge.Google Scholar
 20. Meijer, C.J.W. (2003). Special education across Europe in 2000. Middelfart: European Agency for Development in Special Needs Education.Google Scholar
 21. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1990). Weer Samen Naar School: Perspectief om leerlingen ook in reguliere scholen onderwijs op maat te bieden. Den Haag: SDU.Google Scholar
 22. Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (1996). De Rugzak. Beleidsplan voor het onderwijs aan leerlingen met een handicap. Den Haag: SDU.Google Scholar
 23. Monchy, M. de, Pijl, S.J., & Zandberg, T. (2004). Discrepancies in judging social inclusion and bullying of pupils with behaviour problems. European Journal of Special Needs Education, 19(3), 317 – 330.CrossRefGoogle Scholar
 24. Pijl, S.J. (red). (1997). Integratie van regulier en speciaal onderwijs. Onderwijskundig Lexicon. Aphen aan den Rijn: Samsom.Google Scholar
 25. Pijl, S.J., & Bos, K.P. van den (2001). Redesigning regular education support in the Netherlands. European Journal of Special Needs Education, 16(2), 111–119.CrossRefGoogle Scholar
 26. Schaffer, H.R. (1996). Social development. Oxford: Blackwell.Google Scholar
 27. Scheepstra, A.J.M. (1998). Leerlingen met Downs syndroom in de basisschool. Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 28. Scheepstra, A.J.M., Nakken, N., & Pijl, S.J. (1999). Contact with classmates: the social position of pupils with Down's Syndrome in Dutch mainstream education. European Journal of Special Needs Education, 14(3), 212–220.Google Scholar
 29. Sherman Heyl, B. (1998). Parents, Politics and the Public Purse: activist in the special education arena in Germany. Disability & Society, 13(5), 683–707.CrossRefGoogle Scholar
 30. Skaalvik, E.M., & Skaalvik, S. (2005). Skolen som læringsarena: selvoppfatning, motivasjon og læring. Oslo: Universitetsforlaget.Google Scholar
 31. Smeets, E. (2007). Speciaal of apart. Nijmegen: ITS.Google Scholar
 32. Spence, S.H., Donovan, C., & Brechman-Toussaint, M. (1999). Social skills, social outcomes, and cognitive features of childhood social phobia. Journal of Abnormal Psychology, 108(2), 211–221.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 33. Stenaasen, S., & Sletta, O. (1996). Gruppeprosesser læring og samarbeid i gruppe. Oslo: Universetsforlaget.Google Scholar
 34. Tadema, A. (2007). From policy to practice. Developments in the education of children with profound intellectual and multiple disabilities. Groningen: Stichting Kinderstudies.Google Scholar
 35. Valås, H. (1999). Students with learning disabilities and low-achieving students: peer acceptance, loneliness, self-esteem and depression. Social Psychology of Education, 3, 173–192.CrossRefGoogle Scholar
 36. Whitney, I., Smith, P.K., & Thompson, D. (1994). Bullying and children with special educational needs. In P.K. Smith & S. Sharp (red.), School Bullying: insights and perspectives (pp. 213–240). New York: Routledge.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2009

Authors and Affiliations

 • Sip Jan Pijl
 • Marloes Koster

There are no affiliations available

Personalised recommendations