Advertisement

8 Uitvoering van ergotherapeutisch plan van aanpak

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

Samenvatting

De uitdaging van de ergotherapie-interventie volgens het EDOMAH-programma is het begeleiden van de oudere met dementie in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten. Het doel hierbij is om zowel het gevoel van eigenwaarde en de persoonlijke effectiviteit van de oudere met dementie te verbeteren als het gevoel van competentie van de mantelzorger te vergroten. De ergotherapieinterventie richt zich altijd op zowel de oudere met dementie als op de mantelzorger. Het is mogelijk dat (deel)sessies alleen op de oudere met dementie of alleen op de mantelzorger gericht zijn. Echter, de kracht van de ergotherapieinterventie is gelegen in het op elkaar afstemmen van de behoeften van de oudere met dementie en van de mantelzorger.

Literatuur

 1. 1.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2006). Community occupational therapy for dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. BMJ, 333, 1196 [BMJonline 2006, doi:10.1136/BMJ 39001.688843.BE].Google Scholar
 2. 2.
  Graff, M.J.L., Vernooij-Dassen, M.J.F.J., Thijssen, M., Dekker, J., Hoefnagels, W.H.L., & Olde Rikkert, M.G.M. (2007). Effects of community occupational therapy on quality of life and health status in dementia patients and their primary caregivers: a randomized controlled trial. Journals of Gerontology Series A: Biological Science and Medical Science, 62(9), 1002-1009.CrossRefGoogle Scholar
 3. 3.
  Graff, M.J.L. (2008). Effectiveness and efficiency of community occupational therapy in older people with dementia and their caregivers (PhD thesis). Enschede: Ipskamp.Google Scholar
 4. 4.
  Melick, M.B.M. van, Graff, M.J.L., & Mies, L. (1998). Standaard ergotherapie voor de diagnostiek en behandeling van geriatrische patiënten met niet-ernstige cognitieve stoornissen. Nijmegen: UMC St Radboud.Google Scholar
 5. 5.
  Bisschop K., Satink T., Speth-Lemmens I. (2004). De cliënt met cognitief-perceptuele problematiek, ergotherapeutische interventies gericht op het handelen van de cliënt. Utrecht, Lemma.Google Scholar
 6. 6.
  Nygard, L. (2004). Responses of persons with dementia to challenge in daily activities: a synthesis of findings from empirical studies. The American Journal of Occupational Therapy, 58(4), 435-445.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 7. 7.
  Messecar D.C, Archbold, P.G., Stewart, B.J., & Kirschling, J. (2002). Home environmental modification strategies used by caregivers of elders. Research in Nursing and Health, 25, 357-370.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 8. 8.
  Hasselkus, B.R. (1991). Ethical dilemma’s in family caregiving for the elderly: implications for occupational therapy, American Journal of Occupational Therapy, 45(3), 206-212.CrossRefPubMedGoogle Scholar
 9. 9.
  Gitlin, L. N. (2005). Occupational Therapy and Dementia Care. The home environmental skill-building program for individuals and families. Bethesda, MD: AOTA.Google Scholar
 10. 10.
  www.domotica.nl; geraadpleegd, januari 2010.
 11. 11.
  Nijhof, N., Gemert-Pijnen, J.E.W.C. van, Dohmen, D.A.J., & Scyded, J. (2009). Dementie en technologie. Een studie naar de toepassingen van techniek in de zorg voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie, 40(3).CrossRefPubMedGoogle Scholar
 12. 12.
  Hillaert, J., & Ierland, D. van (2008). Occupational Therapy and cognitive assistive technology for people with dementia who live at home. Amsterdam: Hogeschool van Amsterdam & Karolinska Institut.Google Scholar
 13. 13.
  Broek, L. van den, Corpeleijn, S., Denis, R., Meerveld, J., & Schumacher J. (2008). Vier jaar LDP: dementie op de kaart. Alphen aan den Rijn: Vilans, CBO en Alzheimer Nederland.Google Scholar
 14. 14.
  Kinébanian, A., & Granse, M. le (2006). Grondslagen van de ergotherapie (2de druk). Maarssen: Elsevier gezondheidszorg.Google Scholar
 15. 15.
  Leven, N. van ‘t, & Lange, J. de (2008). Quality time, in ondersteuning van mantelzorgers van thuiswonende ouderen met dementie:een kwalitatief onderzoek. Wetenschappelijk Tijdschrift voor Ergotherapie, 1, 8-13.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

 • Maud Graff
 • Margot van Melick
 • Marjolein Thijssen
 • Patricia Verstraten
 • Jana Zajec

There are no affiliations available

Personalised recommendations