Advertisement

8 Roepen; holle vaten die hard klinken

  • Ronald Geelen

Samenvatting

Mensen met hersenbeschadigingen, zoals bij dementie of na een beroerte, gaan soms langdurig en veelvuldig roepen. Vooral in instellingen zijn er ouderen die zo hard en vaak roepen dat het als een ernstige belasting gezien wordt voor de betrokkene zelf en voor de mensen in de omgeving: familie, andere bewoners, verzorgenden. In verpleeghuizen komt dit aanzienlijk vaker voor dan in verzorgingshuizen. Uit onderzoek blijkt dat 11% van de bewoners in een verzorgingshuis doelloze geluiden maakt, waaronder roepen. Geschat wordt dat in verpleeghuizen 25 à 35% van de bewoners wel eens problematisch roepgedrag vertoont. Dit komt vooral voor op afdelingen van een verpleeghuis waar alleen ouderen wonen die veel verzorging nodig hebben en aan ernstige dementie lijden.

Meer lezen?

  1. Diesfeldt, H. (2001). Geloof het of niet. Bijgeloof als oorzaak van moeilijk hanteerbaar gedrag. Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, 2, 12–14.Google Scholar
  2. Geelen, R. (1996). Roepen bij dementie (2). Goede zorg begint met je veel afvragen. Tijdschrift voor Verzorgenden, 1, 12–15. Biedt behalve wenken voor probleem-oplossen en observatie een overzicht van mogelijke beïnvloeders/veroorzakers van roepen.Google Scholar
  3. Stokes, G. (1997). Schreeuwen en gillen. Nijkerk: Intro. Nederlandstalige bewerking van een al wat ouder boekje; vlot leesbaar, met praktische adviezen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Ronald Geelen

There are no affiliations available

Personalised recommendations