Advertisement

7 Bewegingsstoornissen; nooit eens rust

  • Martin Smalbrugge

Samenvatting

Mensen die aan dementie lijden maken soms bewegingen die zinloos overkomen en voor anderen niet te begrijpen zijn. Als mensen veel en schijnbaar doelloos bewegen spreken we van ‘motorische onrust’, ‘bewegingsstoornissen’ of ‘neuromotorische stoornissen‘. Voorbeelden zijn: voortdurend kauw- en smakbewegingen maken of steeds opstaan uit een stoel en dan weer gaan zitten, zonder iets te zoeken of van plan te zijn. Het kan ook zijn dat iemand continu schokkende bewegingen maakt met armen of benen of bewegingen van anderen min of meer overneemt of nabootst.

Meer lezen?

  1. Eijle, J. e.a. (1991). Werkboek pdl. Middelharnis: Mobicare. Een overzicht van mogelijkheden die de pdl-methode biedt aan paramedici en verzorgenden bij de ‘behandeling’ van een aantal frequent voorkomende neuromotorische stoornissen.Google Scholar
  2. Harten, P.N. van (2000). Bewegingsstoornissen door antipsychotica. Amsterdam: Boom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Martin Smalbrugge

There are no affiliations available

Personalised recommendations