Advertisement

6 Ontremd gedrag; de zelfbeheersing voorbij

  • Marja Vink

Samenvatting

Mensen met ontremd gedrag hebben hun impulsen minder goed of soms zelfs helemaal niet meer onder controle. Iemand kan in mindere of in meerdere mate ontremd gedrag vertonen. We kunnen het ons voorstellen als een glijdende schaal met aan het ene uiteinde ontremd gedrag en aan het andere uiteinde gedrag dat we geremd noemen.

Meer lezen?

  1. Jonker, C., Klein Schiphorst, A. en Smir, A. (1993), Als je man al vroeg dement wordt. Frontaalkwabdementie en de ziekte van Pick. Denkbeeld, Tijdschrift voor psychogeriatrie, 5, 4. Gevalsbeschrijving van een man die ten gevolge van de ziekte van Pick ontremd gedrag vertoont.Google Scholar
  2. Slaets, J.P., Stam, C.J. en Woerkom, T.C.A.M. van (1996), Het frontaalsyndroom. In: Vandereycken e.a. (red.), Handboek psychopathologie, deel 3, Houten: Bohn Stafleu van Loghum. Hoofdstuk over de gedragskenmerken van het frontalekwabsyndroom.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Marja Vink

There are no affiliations available

Personalised recommendations