Advertisement

5 Dwangmatig gedrag; zoeken naar houvast

  • Bas Reedijk

Samenvatting

Ouderen vertonen nogal eens gedrag waar ze moeilijk van af te brengen zijn. Dat noemen we dwangmatig gedrag, een van de meest voorkomende psychische problemen bij oudere mensen. Dikwijls is dwangmatig gedrag een symptoom van een ziekte, zoals een angststoornis, een depressie of dementie.

Meer lezen?

  1. Frances, A. & First, M. (2000). Stemming en stoornis. Amsterdam: Nieuwezijds.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Bas Reedijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations