Advertisement

3 Claimen; een gevecht om aandacht

  • Ron Moerkens

Samenvatting

Iemand ‘claimen‘ betekent voortdurend proberen de ander zover te krijgen dat die iets voor je doet, telkens maar weer een beroep doen op die ander. Meestal betekent dit een ander met klem vragen om hulp of steun. Claimen kan veel irritatie veroorzaken. Degene die om hulp wordt gevraagd, vindt dikwijls dat de claimer te ver gaat in de roep om aandacht of hulp.

Meer lezen?

  1. Allewijn, M., Löwenthal, S. & Haverlach, M. (1997). Mensen die vragen- …(claimen en geclaimd worden, deel 2, de aanpak). Denkbeeld, Tijdschrift voor Psychogeriatrie, 9, 2. Over de aanpak van mensen die voortdurend vragen. Achtergronden van het gedrag, uitgangspunten van de aanpak en de mogelijke interventies worden duidelijk aangegeven.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Ron Moerkens

There are no affiliations available

Personalised recommendations