Advertisement

20 Mantelzorg; (familie)relaties onder druk

  • Pim Cuijpers

Samenvatting

Mantelzorg, ook wel familiezorg, is alle zorg van niet-professionele hulpverleners: familieleden, vrijwilligers, buren en vrienden. In de praktijk zijn mantelzorgers meestal familieleden. Vrijwilligers, vrienden en buren bieden vooral hulp als aanvulling op wat familieleden al doen. De coördinatie van de hulp blijft meestal in handen van een familielid. Dat wil niet zeggen dat de hulp van anderen dan familie onbelangrijk is, integendeel. Vaak zorgen vrijwilligers, buren en vrienden er met hun hulp juist voor dat familieleden hun zware taak beter kunnen volhouden. Er zijn natuurlijk altijd uitzonderingen: soms is een buurvrouw, vriend of vriendin de belangrijkste mantelzorger van een oudere.

Meer lezen?

  1. Blom, M., Tjadens, F. & Withagen, P. (2000). Weten van vergeten – tips en adviezen bij het omgaan met dementie. Utrecht: NIZW. Uitgebreide gids voor familieleden van mensen met dementie, met vooral veel praktische handreikingen.Google Scholar
  2. Duijnstee, M.S.H. (1996). Het verhaal achter de feiten. Over de belasting van familieleden van dementerenden. Nijkerk: Intro. Bewerking van het proefschrift van de auteur, met veel achtergrondgegevens die reacties van zorgende familieleden begrijpelijker maken.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Pim Cuijpers

There are no affiliations available

Personalised recommendations