Advertisement

19 Psychofarmaca bij dementie; een pil om je beter te voelen

  • Jan van Ingen Schenau

Samenvatting

Lange tijd zijn mensen die dementie kregen op een uiterst treurige manier behandeld, net als andere geesteszieken. Dat wil zeggen: ze werden weggestopt in kamertjes achteraf, verwaarloosd en aan hun lot overgelaten. Pas in het begin van de negentiende eeuw begon er iets te veranderen in de onmenselijke behandeling van geesteszieken en mensen met dementie. Maar het zou nog lang duren eer algemeen aanvaard zou worden dat mensen met dementie vooral veel warmte en aandacht nodig hebben en dat dát het belangrijkste onderdeel moet zijn van de zorg.

Meer lezen?

  1. Kok, R.M. & Verhey, F.R.J. (2001). Medicamenteuze behandeling van gedragsproblemen. In: C. Jonker, F.R.J. Verhey & J.P.J. Slaets (red.), Alzheimer en andere vormen van dementie(p. 226–235). Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Jan van Ingen Schenau

There are no affiliations available

Personalised recommendations