Advertisement

18 Passiviteiten van het Dagelijks Leven (pdl); niet plagen maar behagen

 • Jan van Eijle
 • Maritza Allewijn
 • Marijk van Wetten

Samenvatting

et de term pdl (Passiviteiten van het Dagelijks Leven) wordt een methode van zorgverlening aangeduid die wordt toegepast bij mensen die zichzelf (bijna) niet meer kunnen verzorgen. In de praktijk zijn dat meestal ouderen die in een vergevorderd stadium van dementie verkeren of door een andere hersenaandoening ernstig gehandicapt zijn geraakt. Het doel van pdl is: de dagelijkse verzorging ontspannen te laten verlopen zodat degene die verzorgd wordt zich er comfortabel bij voelt. Gewassen en aangekleed worden kan angst en verzet oproepen. pdl is een manier om angst te voorkomen. Ook kun je mogelijke complicaties van ernstige lichamelijke beperkingen, zoals decubitus (vroeger ‘doorliggen’ genoemd) en contracturen (bewegingsbeperkingen in de gewrichten) ermee voorkomen. pdl wordt vooral gebruikt door professionele hulpverleners in instellingen, zoals verpleeghuizen. Ook in de thuiszorg is er steeds meer bekendheid met de methode. Mantelzorgers zullen zich niet altijd in staat voelen in de fase van ernstige beperkingen de zorg zelf te blijven verlenen. Bekendheid met pdl kan hen mogelijk helpen een (deel van) de zorg zelf te blijven verlenen. Ook kunnen zij, indien goed op de hoogte van de mogelijkheden die de methode biedt, goede gesprekspartners zijn voor professionele zorgverleners.

Meer lezen?

 1. Eijle, J. van e.a. (1997). Werkboek pdl. Oude Tonge: Mobicare. Een beschrijving van de specifieke problematiek, met zeer praktische oplossingen en toepassingen.Google Scholar
 2. Griepsma, G.J. (2000). Gegunde rust. Tijdschrift voor Verzorgenden, 4, 34–37.Google Scholar
 3. Loudon, S. (1993). Het is mooi, simpel en het werkt. Fysiopraxis, 9, 16–18.Google Scholar
 4. Voortwis, D. te (1996). Actief met passiviteit. Nursing, juni, 60–64.Google Scholar
 5. Wydooghe, F.C.H. (1997). pdl. Het Richtsnoer, 1, 4–6.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

 • Jan van Eijle
 • Maritza Allewijn
 • Marijk van Wetten

There are no affiliations available

Personalised recommendations