Advertisement

17 Herinneringen ophalen; verhalen van duizenden dagen en nachten als therapie

 • Carolien Smits

Samenvatting

Een kwart van de Nederlandse 55-plussers zegt problemen te hebben met het geheugen. Maar informatie die lang geleden, bijvoorbeeld in 1935, is opgeslagen, verdwijnt niet zo gemakkelijk uit ons geheugen. Dit geldt vooral voor autobiografische verhalen, herinneringen aan gebeurtenissen die we zelf hebben meegemaakt. Dit autobiografische geheugen maakt de mens tot een uniek persoon. Voor de eigen identiteit en het zelfbeeld moeten we continuïteit ervaren, zodat we onszelf in het verleden kunnen plaatsen. Dank zij een sterk autobiografisch geheugen kunnen veel ouderen heel goed herinneringen ophalen: er is immers een lang leven vóór de oude dag. De verhalen van ouderen zijn uniek en vaak het verfilmen waard. Het mooie is dat herinneringen gebruikt kunnen worden in een therapie: life review. Op het eerste gezicht lijkt life review niets voor mensen met dementie, want bij dementie gaat juist het geheugen achteruit. Toch blijkt life review voor mensen met dementie en hun mantelzorgers juist heel goed bruikbaar.

Meer lezen?

 1. Buijssen, H. & Poppelaars, K. (1997). Reminiscentie. Een handleiding voor de praktijk. Baarn: Intro.Google Scholar
 2. Hamburger, P. (1999). Herinnering van toen, de zorg van nu. Denkbeeld, tijdschrift voor psychogeriatrie, 11(4).Google Scholar

Meer informatie?

 1. www.Flevohuis.nl Het Flevohuis in Amsterdam biedt wonen en zorg aan ouderen die er wonen en voor buurtbewoners. Het Flevohuis is een van de Nederlandse reminiscentiepioniers en de site biedt hierover veel informatie.
 2. www.Geheugen van Oost.nl Site met verhalen over Amsterdam Oost.
 3. www.hetuitzicht.be Deze site geeft informatie over de Antwerpse reminiscentie en dramawerkgroep ‘Het uitzicht’.
 4. www.nizw.nl Het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn/NIZW is een onafhankelijke organisatie die zich inzet voor de kwaliteit en vernieuwing van de sector zorg en welzijn.
 5. www.reminiscentie.nl Mooi verzorgde site van het Flevohuis in Amsterdam, met veel projectbeschrijvingen van toepassingen van reminiscentie, praktische tips en mooie foto’s.
 6. www.Reminisceren.nl Site met informatie voor professionals over reminiscentie en ‘levensboeken’.
 7. www.trimbos.nl Het Trimbos-instituut is het onafhankelijke, landelijke kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, verslavingszorg en maatschappelijke opvang. Er is veel expertise op het gebied van dementie en mantelzorg, en life review en reminiscentie.
 8. www.Verhalentafel.nl De Verhalentafel (ontwikkeld door Waag Society) is een tafel met computers waarop allerlei beelden uit het verleden kunnen worden opgeroepen. Dat leidt tot boeiende gesprekken. De verhalentafel staat inmiddels in veel verzorgingshuizen en ook in enkele verpleeghuizen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

 • Carolien Smits

There are no affiliations available

Personalised recommendations