Advertisement

15 Vergeetachtig; de onzekerheid van het niet meer weten

  • Eric van Loo
Chapter

Samenvatting

In de steek worden gelaten door je geheugen – iedereen maakt het mee. Het is meestal geen prettige ervaring. Maar wanneer vindt een mens dat zijn geheugen echt tekortschiet? Denk eens na over de volgende vraag: wat hebt u gisteren gegeten? Dat weet u natuurlijk. Maar wat at u drie weken geleden op vrijdag? Waarschijnlijk herinnert u zich dat niet meer, maar u zult nu waarschijnlijk niet direct concluderen: ‘ik heb een geheugenstoornis’. Kennelijk hebben we allerlei ideeën over wat normaal is om te onthouden, en wat normaal is om te vergeten. Als we iemand zouden tegenkomen die van elke dag van de afgelopen maand nog weet wat hij gegeten heeft, zouden we vinden dat hij een absurd goed geheugen heeft.

Meer lezen?

  1. Bernlef, J. (1984). Hersenschimmen (roman). Amsterdam: Querido. Onovertroffen roman waarin van binnenuit het proces van de voortschrijdende dementie wordt beschreven. Hoewel dit geheel op de fantasie van de schrijver berust, heeft het velen geholpen zich in de belevingswereld van demente ouderen in te leven.Google Scholar
  2. Blom, M., Tjadens, F. & Weithagen, P. (2000). Weten van vergeten. Tips en adviezen bij het omgaan met dementie. Utrecht: NIZW. Dit boek bevat adviezen voor het omgaan met mensen met dementie. Veranderingen als gevolg van dementie en de gevolgen daarvan in het dagelijks leven komen in dit 460 pagina’s tellende boek uitgebreid aan bod.Google Scholar
  3. Draaisma, D. (2001). Waarom het leven sneller gaat als je ouder wordt. Groningen: Historische uitgeverij. (Rainbow Paperback: december 2003.)Google Scholar
  4. Friel McGowin, D. (1994). Wonen in een doolhof. Het persoonlijke verslag van een Alzheimerpatiënt. Baarn: De Kern. Door de auteur vastgelegde ervaringen en beschouwingen van haar eigen proces van geestelijke achteruitgang. Het boek is niet meer leverbaar, wel op te vragen in de bibliotheek.Google Scholar
  5. www.alzheimercentrum.nl De site van het Alzheimercentrum van de VU te Amsterdam. Bevat apart informatie voor professionals en patiënten en hun verwanten, onder meer over de verschillende vormen van dementie en behandelmogelijkheden.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Eric van Loo

There are no affiliations available

Personalised recommendations