Advertisement

14 Illusies, wanen en hallucinaties; leven in een andere werkelijkheid

  • Bas Reedijk

Samenvatting

Oudere mensen hebben vaker dan anderen last van illusies, hallucinaties en wanen. Daarbij past dat zij zich gedragen alsof ze in de war zijn en vooral ’s nachts vaak onrustig zijn. Zij horen en zien allerlei dingen die hun omgeving niet ziet en beoordelen de werkelijkheid niet zoals hun omgeving die beoordeelt. Zij kunnen last hebben van illusies én hallucinaties én wanen tegelijk.

Meer lezen?

  1. Meer, C.R. van der & Gaag, M. van der (1988). Psychiatrische en psychologische kijk op stemmen horen. Hoe komt het, wat is het en wat is er aan te doen? In: M. Romme, A. Escher & V. Habets (red.), Omgaan met stemmen horen. Maastricht: Rijksuniversiteit Limburg, Vakgroep Sociale Psychiatrie. Uitstekend, bondig overzicht van wat hallucineren betekent en hoe het ontstaat.Google Scholar
  2. Weijde, B. (1994). Onder het ijs. Amsterdam: Van Oorschot. Dagboek van een man die zijn verbijsterende ervaringen vertelt. Het geeft een goed beeld van de angstaanjagende vervreemding die psychotische mensen aan den lijve ervaren. Mensen die hun verstand verliezen maken waarschijnlijk ook zulke dingen mee.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Bas Reedijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations