Advertisement

12 Affectlabiliteit; Jantje lacht, Jantje huilt

  • Cees Hertogh
  • Lisette Stok

Samenvatting

Affectlabiliteit is een sterke schommeling in de uiting van gevoelens. Affect betekent: het gedrag waarmee mensen laten zien hoe ze zich voelen. Iemand met affectlabiliteit zal emoties als verdriet of vreugde sneller en nadrukkelijker uiten door te huilen of te lachen. De tranen – of lachspieren – zitten los, zou je kunnen zeggen. Voor affectlabiliteit zijn nog allerlei andere namen in omloop: emotionele ontremming, emotionele incontinentie, emotionalisme, dwanglachen en dwanghuilen.

Meer lezen?

  1. Jennekens-Schinkel, A. & Paf, H. (1997). Emotie. In: B. Deelman, Klinische neuropsychologie. Amsterdam: Boom. Heldere uitleg over emoties.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Cees Hertogh
  • Lisette Stok

There are no affiliations available

Personalised recommendations