Advertisement

11 Angst; leven tussen hoop en vrees

  • Ingrid Weijnen

Samenvatting

Angst komt vaker voor bij ouderen dan we denken. Dat we dit niet altijd in de gaten hebben, komt onder meer doordat ouderen zelf dikwijls niet melden dat ze angstig zijn en heel lang wachten voor ze met hun klachten hulp zoeken. De omgeving ziet angstklachten bij ouderen ook nogal eens over het hoofd, omdat de oudere eerder de lichamelijke klachten waarmee angst gepaard gaat benoemt dan gevoelens van angst. We kunnen ervan uitgaan dat 10 tot 15% van alle ouderen in meer of mindere mate last heeft van hinderlijke angstklachten.

Meer lezen?

  1. Weijnen, I.J.C. (2001). Angststoornissen. In H. Buijssen (red.), Psychologische hulpverlening aan ouderen. Deel 2. Psychiatrische problematiek. Baarn: Hb uitgevers. Een overzichtshoofdstuk met veel aandacht voor wat angst bij ouderen anders maakt en voor behandelingsmogelijkheden.Google Scholar
  2. Beurs, E. de, Beekman, A.T.F., Deeg, D.J.H. & Dijck, R. van (2000). Angst bij ouderen: een onderbelicht fenomeen. In D.J.H. Deeg, R.J. Bosscher, M.I. Broese van Groenou, L.M. Horn & C. Jonker (red.), Ouder worden in Nederland. Tien jaar Longitudinal Aging Study Amsterdam (LASA). Amsterdam: Thela-Thesis. Een helder artikel op basis van groot Nederlands onderzoek hoe vaak angst bij ouderen voorkomt.Google Scholar
  3. Stichting September (2003). Zorgboek angst, fobie en paniek. Te verkrijgen bij de apotheek, met veel informatie over alle angststoornissen op alle leeftijden en een apart hoofdstuk over ouderen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Ingrid Weijnen

There are no affiliations available

Personalised recommendations