Advertisement

10 Achterdocht; in de ban van dreigend gevaar

  • Leo Cahn

Samenvatting

Achterdocht is de emotie die ontstaat als mensen ervaren dat er onheil dreigt. Een achterdochtig persoon voelt zich bedreigd en heeft het idee niets te kunnen doen om het onheil af te wenden.

Meer lezen?

  1. Cahn, L.A. (1992). De wereld van de oudere met paranoia en dementie. In: A.J.B. Verkaaik & P.B.M. Robben, Achterdocht en ouderdom. Nijkerk: Intro. Een hoofdstuk met theoretische en filosofische achtergronden. Een goed algemeen overzicht van een lastig onderwerp.Google Scholar
  2. Godderis, J. (1992). Handboek geriatrische psychiatrie. Leuven/Apeldoorn: Garant. Onmisbaar handboek bij iedere verdere studie van dit onderwerp.Google Scholar
  3. Verkaaik, A.J.B. (1992). Geschiedenis van de classificatie van paranoia en paranoïde stoornissen bij ouderen. In: A.J.B. Verkaaik & P.B.M. Robben, Achterdocht en ouderdom. Nijkerk: Intro.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Leo Cahn

There are no affiliations available

Personalised recommendations