Advertisement

1 Verschillende vormen van dementie; verschijnselen en behandeling

  • Cees Jonker

Samenvatting

Dementie is een verzamelnaam voor ziektebeelden die gekenmerkt worden door geheugenproblemen, stoornissen in het denkvermogen en gedragsveranderingen. Eigenlijk is dementie geen ziekte, maar een syndroom. Dat wil zeggen dat de diagnose ‘dementie’ gesteld wordt als er sprake is van een aantal bij elkaar horende verschijnselen of symptomen.

Meer lezen?

  1. Jonker, C., Verhey, F.R.J. & Slaets, J.P.J. (red.) (2001). Alzheimer en andere vormen van dementie. Houten: Bohn Stafleu van Loghum.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, Houten 2010

Authors and Affiliations

  • Cees Jonker

There are no affiliations available

Personalised recommendations