Advertisement

4 Praktijk van mediation

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

De geschiedenis van mediation in Nederland is geschreven vanuit de juridische hoek en voor de wereld van grote economische en financiele belangen. Later kreeg men ook belangstelling voor de toepassing van mediation op gebieden waar de economische belangen minder groot zijn en sociaal-emotionele belangen meer op de voorgrond staan. Geschillen die niet over miljoenen euro’s gaan‚ maar waar gevoelens van onvrede‚ machteloosheid‚ onrecht en woede een rol van betekenis spelen.

We gaan nu dieper in op enkele toepassingsgebieden. Eerst geven we een korte beschrijving van het traditionele domein van mediation. Vervolgens gaan we uitgebreider in op drie andere gebieden: buurtbemiddeling‚ scheidingsbemiddeling en mediation voor en door jongeren. Dit zijn gebieden waar professionals met zowel een juridische als een sociaalagogische achtergrond kunnen opereren. We hebben gekozen voor deze vormen van mediation omdat ze liggen op het terrein van de hulp- en dienstverlening. Bemiddeling tussen slachtoffers en daders komt in een volgend hoofdstuk aan de orde.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations