Advertisement

3 Als het onderhandelingsproces stagneert

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In dit hoofdstuk laten we zien wat je als bemiddelaar kunt doen als het onderhandelingsproces stagneert. We beschrijven strategieën voor situaties waarin de onderhandelingen in een impasse komen of een partij oneigenlijke onderhandelingsmiddelen gebruikt. Een gesprek stagneert bijvoorbeeld wanneer emoties hoog oplopen of partijen niet naar elkaar luisteren. Er is sprake van oneigenlijke onderhandelingsmiddelen als partijen pertinent onredelijke eisen stellen of gebruik maken van drogredenen. We beschrijven enkele veel voorkomende drogredenen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations