Advertisement

2 Methodiek van mediation

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk
Part of the Methodisch werken book series (MET)

Samenvatting

In dit hoofdstuk beschrijven we de verschillende fasen van het proces van mediation. Stap voor stap geven we aan hoe de bemiddelaar elke fase van het proces kan doorlopen. We bespreken de voorbereiding van de ontmoeting tussen partijen‚ de ontmoeting zelf‚ en de afsluiting met mogelijke afspraken voor het vervolg. We benoemen een aantal aspecten die de bemiddelaar in de gaten moet houden. We gaan uit van de situatie met twee partijen en één bemiddelaar. We geven aan wanneer zaken zich lenen voor een aanpak die afwijkt van de standaardvorm van mediation. De methodiek van mediation vormt als het ware een deken om het onderhandelingsproces. Mede aan de hand van voorbeelden zullen we het belang benadrukken van creatieve oplossingen voor het geschil en daarbij aangeven welke rol de bemiddelaar kan spelen.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Uitgeverij 2010

Authors and Affiliations

  • Bert la Poutré
  • Michael Boelrijk

There are no affiliations available

Personalised recommendations