Advertisement

9 Voorafgaande onderdelen

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

Vijf onderdelen gaan doorgaans aan de kern van het rapport vooraf: het omslag, de titelpagina, het voorwoord, de inhoudsopgave en de samenvatting. Dit laatste onderdeel staat ook wel vóór de inhoudsopgave.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations