Advertisement

3 Opsporen van informatie

  • Peter Nederhoed

Samenvatting

In dit hoofdstuk komen twee specifieke vormen van bureauonderzoek en eigen onderzoek aan de orde: literatuuronderzoek (par. 3.1) en vragenonderzoek (par. 3.2). Ze spelen, in tegenstelling tot andere vormen van onderzoek (bijvoorbeeld experimenten of observaties), bij vrijwel ieder onderzoek een grote rol.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum, onderdeel van Springer Media 2010

Authors and Affiliations

  • Peter Nederhoed

There are no affiliations available

Personalised recommendations