Advertisement

Voedselovergevoeligheid bij zuigelingen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Mevrouw Peeters wil een afspraak maken voor het spreekuur. Sandra, haar dochtertje van vier maanden, huilt erg veel. Dikwijls spuugt ze een deel van de flesvoeding weer uit. Ze heeft sinds een paar dagen ook wat huiduitslag. Zou het een allergie voor koemelk kunnen zijn? Daar lees je de laatste tijd immers zo veel over.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations