Advertisement

Varices

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Van Lier, 56 jaar, vraagt u om een verwijskaart voor de dermatoloog. Drie jaar geleden is ze ook bij de specialist geweest om spataderen te laten behandelen. Inmiddels zijn er weer een paar bij gekomen en ze wil voorkomen dat het erger wordt. Nee, klachten heeft ze niet, maar het is zo'n lelijk gezicht. En ze wil niet zulke benen als haar moeder! Kunt u meteen ook een machtiging schrijven voor steunkousen, want die heeft ze na de behandeling ook weer nodig.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations