Advertisement

Urinesteenlijden

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Jadoenandansing belt de huisartsenpost. ‘Kan er alsjeblieft iemand komen kijken bij mijn man? Hij heeft zo'n ontzettende pijn in zijn buik en moet steeds overgeven. Hij kan niet stil blijven zitten van de pijn en rolt in zijn bed heen en weer.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations