Advertisement

Spiraaltje

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Overmars, 32 jaar, gebruikt al jaren de pil. Ze heeft steeds meer weerstand tegen de pil, vertelt ze. Dat zou er de reden van kunnen zijn dat ze wel eens een pil vergeet. Ze vertelt dat ze over een spiraaltje denkt. Ze heeft gelezen dat er twee soorten zijn – mét en zonder hormoon – en ze vraagt of u haar de verschillen kunt uitleggen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations