Advertisement

Het rode oog

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Wit komt met haar beide peuters de praktijk binnenlopen. Allebei lopen ze te snotteren en met hun ogen te knipperen. Of de dokter even tussendoor naar de oogjes kan kijken. Ze hebben er zo veel last van, 's ochtends krijgen ze hun ogen haast niet open. ‘Tussendoor, dat zal helaas niet gaan’, zegt u, ‘maar misschien kan ik u ook advies geven.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations