Advertisement

Refractieafwijkingen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

‘Volgens mij moet ik een leesbril’, zegt Jan de Klerk. ‘Ik ben nog maar 45, maar ik merk dat mijn armen te kort worden om de krant te kunnen lezen. Daar baal ik wél van, ik voel me zo oud. Moet ik nou naar de oogarts? En betaalt de zorgverzekering dat?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations