Advertisement

Acuut hoesten

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Meneer Yildim vraagt aan de balie een recept voor een hoestdrank voor zijn vrouw. U stelt een aantal vragen om de ernst van de situatie in te schatten. Mevrouw Yildim blijkt geen koorts te hebben en zich verder niet ziek te voelen. ‘Alleen hoge bloeddruk, maar daar heeft ze medicijnen voor’, zegt meneer Yildim.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations