Advertisement

Prikkelbaredarmsyndroom

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Giessen, 25 jaar, heeft last van haar buik. Ze heeft dat wel vaker, maar deze keer is het erger dan anders. Haar buik voelt opgeblazen en ze heeft last van winderigheid. Haar ontlasting was enkele dagen wat harder, maar vandaag is ze al drie keer naar het toilet geweest voor dunnere ontlasting. Ze wil graag een afspraak met de huisarts, want ze begint zich ongerust te maken over haar klachten.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations