Advertisement

Preventie en vroegdiagnostiek van cervixcarcinoom

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Sylvia de Jong belt je met de vraag of ze een uitstrijkje kan laten maken. ‘Heb je een oproep gekregen van het bevolkingsonderzoek?’ vraag je. ‘Nee,’ zegt Sylvia, ‘maar mijn buurvrouw blijkt baarmoederhalskanker te hebben, en daardoor ben ik ongerust geworden. Ik wil dat uitstrijkje graag voor de zekerheid laten maken. Kan ik dat zo aan jou vragen of moet ik een afspraak maken met de dokter daarvoor?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations