Advertisement

Perifeer arterieel vaatlijden

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

Meneer De Bie, 68 jaar, komt zoals gewoonlijk voor zijn vrouw een recept ophalen. Voor hij naar huis terugloopt, gaat hij altijd even in de wachtkamer zitten en brengt daar het gesprek op gang. U weet dat hij daar niet alleen voor de gezelligheid gaat zitten; hij heeft last van slechte doorbloeding in zijn benen. Na het stukje lopen naar de praktijk moet hij even rusten om de pijn in zijn benen te laten zakken. Het is wel goed voor z'n benen dat hij naar de praktijk komt lopen. Kort geleden is het hem gelukt te stoppen met roken; een enorme prestatie voor iemand die ruim veertig jaar heeft gerookt!

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations