Advertisement

Influenzapandemie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer Van der Lely aan de telefoon: ‘Ik ben pas uit Thailand terug. Nou ben ik verkouden en heb ik koorts… Ik zal toch niet zo'n enge griep hebben,

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations