Advertisement

Hormonale anticonceptie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Monica Vergissen, 21 jaar, belt naar de praktijk. Zij is gisterenavond vergeten de pil in te nemen. Het zou de eerste pil van de nieuwe strip zijn; kan zij hem nu nog innemen? De praktijkassistente vraagt voor de zekerheid of zij gisteren heeft gevrijd. Monica bevestigt dit geschrokken en vraagt of ze nu de morningafterpil moet nemen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations