Advertisement

Hoofdpijn

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De moeder van Jeanne Michels (14 jaar), vraagt om een recept voor haar dochter. Jeanne heeft vanaf haar 12e jaar eens in de maand last van hoofdpijn als ze ongesteld moet worden. De hoofdpijn wordt voorafgegaan door lichtflitsen in de ogen. Na een aantal uren verdwijnt de hoofdpijn. Ze weet dat het migraine is, want haar vader heeft het ook. Als ze hoofdpijn heeft, neemt ze een paracetamol, maar het is lastig dat ze zo af en toe school moet verzuimen. Is er misschien iets anders dat beter helpt en waardoor ze gewoon naar school kan?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations