Advertisement

Hartfalen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De huisarts is op bezoek geweest bij mevrouw Van Maanen om de bloeddruk te meten. Mevrouw Van Maanen is 75 jaar. Ze vertelt dat ze steeds minder kan en dat ze het huis bijna niet meer uit komt. Gelukkig doet haar dochter de boodschappen voor haar. ‘Tja, ik kan merken dat ik ouder word’, zegt mevrouw Van Maanen, ‘maar het laatste halfjaar gaat het wel erg hard: ik ben steeds zo moe.’ De praktijkondersteuner meldt dit in het overleg met de huisarts. De huisarts besluit mevrouw Van Maanen eens te onderzoeken op hartfalen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations