Advertisement

Fluor vaginalis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans
Chapter

Abstract

U hebt Els de Winter aan de telefoon. Zij is 25 jaar. De laatste jaren komt zij regelmatig in verband met klachten over vaginale afscheiding. Meestal ging het om een candida-infectie. Met een zetpil voor inwendig gebruik gingen de klachten over. Het laatste jaar is dit veranderd. ‘Ik heb nu al voor de vierde keer last van afscheiding en jeuk.Wat kan ik eraan doen?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations