Advertisement

Epicondylitis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

De heer Van der Weijden komt naar de praktijk vanwege pijn in zijn arm. De laatste tijd kreeg hij steeds meer moeite met het bedienen van de stuurknop van zijn vorkheftruck. Toen hij tijdens de koffiepauze merkte dat hij zijn kopje niet goed meer kon oppakken, is hij met werken gestopt.

Een collega zegt dat hij misschien een tenniselleboog heeft. Dat vindt hij raar, want hij heeft nog nooit een tennisracket aangeraakt. Kan de dokter eens kijken wat het is?

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations