Advertisement

Enuresis nocturna

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw De Groot vertelt u over haar zoon Job. Job is 7 jaar en plast regelmatig 's nachts in zijn bed. Het beddengoed moet dus vaak gewassen worden, maar dat vindt mevrouw De Groot niet eens zo erg. Erger vindt ze het voor Job zelf, want die durft bijvoorbeeld niet bij zijn vriendje te logeren. Ook vraagt ze zich af of er lichamelijk iets mis is met Job. Zou hij bijvoorbeeld een afwijking aan zijn nieren kunnen hebben?

U zegt dat bedplassen bij kinderen vaker voorkomt en dat er bijna nooit sprake is van lichamelijke afwijkingen. Ze kan het beste een afspraak voor Job bij de huisarts maken. De huisarts kan dan met Job en zijn moeder een methode uitkiezen waarmee Job van het bedplassen kan worden afgeholpen.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations