Advertisement

Enkeldistorsie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Charib, een 23-jarige dierenverzorgster, belt geschrokken op. Zij is door haar enkel gegaan. Moet ze nu naar de EHBO om een röntgenfoto te laten maken? Of kan de dokter komen? Ondanks de pijn blijkt mevrouw Charib toch op de enkel te kunnen staan. U stelt haar voor om eerst in de praktijk te onderzoeken of er aanwijzingen voor een botbreuk zijn. Na onderzoek van de enkel door de huisarts blijkt er sprake te zijn van een ‘distorsie’; een foto van de enkel is dus niet nodig. Nadat u op verzoek van de huisarts een steunende elastische zwachtel hebt aangelegd, verlaat mevrouw Charib opgelucht de praktijk.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations