Advertisement

Diepe veneuze trombose

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Mevrouw Van Dijk, 31 jaar, belt naar de praktijk. ‘Ik heb zo'n last van mijn rechterbeen en ik vraag me af of de dokter daar even naar moet kijken.’ ‘Last van uw been? Kunt u daar iets meer over vertellen?’ vraagt u. ‘Gisteren is het begonnen,’ zegt mevrouw Van Dijk. ‘Mijn onderbeen is rood en dik. Ik heb nog nooit zoiets gehad. En ik was net zo blij dat ik een beetje bijgekomen was van die lange reis.’ Ze blijkt een paar dagen geleden thuisgekomen te zijn van een busreis naar Oostenrijk. ‘Even een weekje skiën,’ legt ze uit.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations