Advertisement

Dermatomycosen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Josien Bakker, 24 jaar, belt naar de huisartsenpraktijk. ‘Ik heb op tv gezien dat er iets bestaat tegen schimmelnagels, een kuurtje met pillen of zoiets,’ zegt ze, ‘kan ik dat ook krijgen? Ik lak nu mijn teennagels regelmatig maar eigenlijk wil ik er gewoon vanaf, ik vind schimmelnagels zó lelijk.’

U zegt dat een behandeling met pillen – als het echt schimmelnagels zijn – nadelen heeft. ‘Daar wil ik meer informatie over,’ zegt Josien. ‘Kan ik eens langskomen op het spreekuur?’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations