Advertisement

Dementie

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Als hij zijn bloeddruk komt laten controleren, vertelt meneer Van Someren u dat zijn vrouw de laatste tijd zo vergeetachtig is. Zij is zelfs de verjaardag van haar kleindochter vergeten, terwijl ze zo dol op het meisje is. Ze is ook veel stiller geworden en ze doet veel minder in huis dan vroeger. Hij maakt zich zorgen over haar achteruitgang en over de toekomst.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations