Advertisement

Cardiovasculair risicomanagement

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Meneer De Wolf belt u. ‘De huisarts zei dat ik een afspraak moest maken met de praktijkondersteuner, omdat ik hoge bloeddruk heb. De praktijkondersteuner moet kijken of ik risico loop op een hartaanval, begreep ik. Maar ik slik toch al medicijnen tegen hoge bloeddruk en mijn bloeddruk is nou toch goed? Waarom moet ik dan naar de praktijkondersteuner?’ U zegt tegen meneer De Wolf dat de praktijkondersteuner een risicoprofiel op zal stellen. U legt hem uit wat dat is.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations