Advertisement

Astma bij volwassenen

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Kees de Jong, 19 jaar, belt naar de praktijk. Hij heeft al vanaf zijn kindertijd astma, maar heeft vanaf zijn vijftiende jaar geen inhalatiemedicatie meer gebruikt. Het ging best goed zonder medicatie, vond hijzelf, en zijn ouders legden zich erbij neer dat hij geen pufjes meer gebruikte. Nu is hij uit huis en wil hij gaan samenwonen met zijn vriendin. ‘Mijn vriendin heeft een kat. Ik kan me van vroeger herinneren dat ik allergisch was voor katten. Mijn ouders hebben toen de kat naar een asiel gebracht. Zou het helpen als ik weer zo'n pufje ga gebruiken? Dan hoeft mijn vriendin de kat niet weg te doen.’

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations