Advertisement

Artritis

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

Abstract

Meneer Schipper, 62 jaar, heeft hevige pijn in zijn rechter grote teen. Het doet zo'n pijn dat hij er niet op kan staan. Ook als hij zijn voet niet beweegt, doet het enorm veel pijn. Meneer Schipper is in de huisartsenpraktijk bekend met hoge bloeddruk waarvoor hij wordt behandeld met bètablokkers.

Preview

Unable to display preview. Download preview PDF.

Unable to display preview. Download preview PDF.

Copyright information

© Nederlands Huisartsen Genootschap 2010

Authors and Affiliations

  • S.G. van Gunst
  • V.G. Pigmans

There are no affiliations available

Personalised recommendations